1. Asosiy
  2. Korporativ boshqaruv
  3. Ma’lumotlarni oshkor etish
  4. Muhim faktlar

Muhim faktlar

Yagona aksiyador qarori 1

Ko‘chirib olish

Yagona aksiyador qarori 2

Ko‘chirib olish

Yagona aksiyador qarori 3

Ko‘chirib olish

Yagona aksiyador qarori 4

Ko‘chirib olish

Yagona aksiyador qarori 5

Ko‘chirib olish

Yagona aksiyador qarori 6

Ko‘chirib olish

Yagona aksiyador qarori 7

Ko‘chirib olish

Aksiyadorlarning ovoz berishi natijalari

Ko‘chirib olish

Aktsiyalarni sotib olish

Ko‘chirib olish

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish

Ko‘chirib olish

Существенные факты 4

Ko‘chirib olish

Существенные факты 5

Ko‘chirib olish

Существенные факты 1

Ko‘chirib olish

Существенные факты 2

Ko‘chirib olish

Существенные факты 3

Ko‘chirib olish

Существенные факты 6

Ko‘chirib olish

Существенные факты 7

Ko‘chirib olish

Yagona aksiyador qarori 9

Ko‘chirib olish

Существенные факты 7

Ko‘chirib olish

Существенные факты 32

Ko‘chirib olish

Существенные факты 36

Ko‘chirib olish

Существенные факты 08 ТК

Ko‘chirib olish

Существенные факты 08 КК

Ko‘chirib olish

Существенные факты 21 телеком

Ko‘chirib olish

Существенные факты 21

Ko‘chirib olish

Годовые отчеты 2021

Ko‘chirib olish

Korporativ baholash

Ko‘chirib olish

Существенные факты 2-5

Ko‘chirib olish

Foydali havolalar