1. Asosiy
  2. Korporativ boshqaruv
  3. Boshqaruv va nazorat organi
  4. Kuzatuv kengashi a’zolarini mukofotlash

Kuzatuv kengashi a’zolarini mukofotlash

Kuzatuv kengashi a’zolarini mukofotlash

Ko‘chirib olish

Kuzatuv kengashi a’zolarini mukofotlash. Ruscha

Ko‘chirib olish

Kuzatuv kengashi a’zolarini mukofotlash 2022 yil 3 chorak

Ko‘chirib olish

Kuzatuv kengashi a’zolarini mukofotlash 2022 yil 4 chorak

Ko‘chirib olish

2022-yil yakunlari bo‘yicha to‘langan rag‘batlantirish

Ko‘chirib olish

“O‘zbekiston geologiya-qidiruv” AJ Kuzatuv kengashi a’zolariga 2022 yil yakunlari bo‘yicha mukofotlash

2022 yil yakunlari bo‘yicha to‘langan rag‘batlantirish

Ko‘chirib olish

Rag‘batlantirish 2023 y 3 chorak

Ko‘chirib olish

“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ Kuzatuv kengashi aʼzolariga hisoblangan va to‘langan mukofotlar (rag‘batlantirish) 2023 yil I chorak uchun

Ko‘chirib olish

Kuzatuv kengashi aʼzolari va taftish komissiyasi aʼzolariga to‘langan mukofotlar (rag‘batlantirish) 2023 yil III chorak uchun

Ko‘chirib olish

Kuzatuv kengashi aʼzolari va taftish komissiyasi aʼzolariga to‘langan mukofotlar (rag‘batlantirish) 2024 yil I chorak uchun

Ko‘chirib olish

Kuzatuv Kengashi a'zosi va tergov a'zosi komissiyasi uzoq vaqt premlar (ragbatlan) 2023 yil IV chorak uchun

Ko‘chirib olish

“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ Kuzatuv kengashi aʼzolariga hisoblangan va to‘langan mukofotlar (rag‘batlantirish) 2022 yil IV chorak uchun

Ko‘chirib olish

“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ Kuzatuv kengashi aʼzolariga hisoblangan va to‘langan mukofotlar (rag‘batlantirish) 2021 yil III va IV chorak uchun

Ko‘chirib olish

Foydali havolalar