1. Asosiy
  2. Korporativ boshqaruv
  3. Jamiyatning ichki hujjatlari

Jamiyatning ichki hujjatlari

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati yagona aksiyadorining 3-son QARORI

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorining umumiy yig‘ilishi to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati ijroiya organi to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorining umumiy yig‘ilishi to‘g‘risidagi nizomi"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati tavtish komissiyasi to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati manfaatlar to‘qnashuvida harakatlar tartibi to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati ichki nazorati to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati axborot siyosati to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati dividend siyosati to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati boshqaruv va nazorat organlari hisobotlariga talablar to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyatining yirik bitimlarini tuzish to‘g‘risidagi tartibi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati affillangan shaxslarning hisobini yuritish va affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish to‘g‘risidagi tartibi

Ko‘chirib olish

Комитет по Аудиту

Ko‘chirib olish

KORPORATIV BOSHQARUV KODEKSI

Ko‘chirib olish

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

Ko‘chirib olish

ПОЛОЖЕНИЕ «О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ»

Ko‘chirib olish

AUDIT QO'MITASI TO'G'RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

TAYINLOVLAR VA HAQ TO'LASH QO'MITASI TO'G'RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR QO'MITASI TO'G'RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA ETIKA QO'MITASI TO'G'RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

ICHKI AUDIT XIZMATI TO'G'RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

“О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ko‘chirib olish

“ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА””

Ko‘chirib olish

“О РЕВИЗИННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА””

Ko‘chirib olish

“О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ko‘chirib olish

“О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ko‘chirib olish

АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Ko‘chirib olish

ПОЛОЖЕНИЕ «О ТРЕБОВАНИЯХ К ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»

Ko‘chirib olish

ПОЛОЖЕНИЕ “О ПРОЦЕДУРЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ko‘chirib olish

ПОЛОЖЕНИЕ “ОБ ИНФАРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ko‘chirib olish

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»

Ko‘chirib olish

"O' ZBEKGEOLOGIYA qidiruv" aksiyadorlik jamiyati kuzatuv kengashi huzuridagi tayinlash va mukofotlash qo 'mitasi to' g 'risida" gi Nizom

Ko‘chirib olish

Ijro organi to'g'risida Nizom

Ko‘chirib olish

Kuzatuv kengashi Nizomi

Ko‘chirib olish

Filiallar Nizomi 2023

Ko‘chirib olish

IJROIYA ORGANI TO'G'RISIDAGI NIZOM

Ko‘chirib olish

KUZATUV KENGASHI TO‘G‘RISIDAGI NIZOM

Ko‘chirib olish

Affillangan shaxslar to‘g‘risidagi nizom

Ko‘chirib olish

AKSIYADORLARNING UMUMIY YIG‘ILISHI TO‘G‘RISIDAGI NIZOM

Ko‘chirib olish

HOMIYLIK VA BEG'ARAZ YORDAM KO'RSATISHI TO'G'RISIDAGI NIZOM

Ko‘chirib olish

IO tanlov nizomi

Ko‘chirib olish

Korporativ qoidalar

Ko‘chirib olish

DAVLAT ISHTIROKI BO‘LGAN KORXONALAR UCHUN KORPORATIV BOSHQARISH QOIDALARI

Ko‘chirib olish

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g‘risidagi Nizom

Ko‘chirib olish

Kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi Nizom

Ko‘chirib olish

“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI IJROIYA ORGANI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMI

Ko‘chirib olish

“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI TAFTISH KOMISSIYASI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMI

Ko‘chirib olish

“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI MANFAATLAR TO‘QNASHUVIDA HARAKATLAR TARTIBI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMI

Ko‘chirib olish

«O‘zbek geologiya qidiruv» aksiyadorlik jamiyati  KUZATUV KENGASHI HUZURIDAGI AUDIT QO‘MITASI TO‘G‘RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

“O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati KUZATUV KENGASHI HUZURIDAGI TAYINLOVLAR VA HAQ TO‘LASH QO‘MITASI TO‘G‘RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

“O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati KUZATUV KENGASHI HUZURIDAGI STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR QO‘MITASI TO‘G‘RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

“O‘zbek geologiya qidiruv” aksiyadorlik jamiyati KUZATUV KENGASHI HUZURIDAGI KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA ETIKA QO‘MITASI TO‘G‘RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI ICHKI NAZORATI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMI

Ko‘chirib olish

“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI AXBOROT SIYOSATI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMI

Ko‘chirib olish

“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI DIVIDEND SIYOSATI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMI

Ko‘chirib olish

Boshqaruv organlari va nazorat hisobotlariga talab (o‘zb)

Ko‘chirib olish

Boshqaruv organlari va nazorat hisobotlariga talab

Ko‘chirib olish

“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATINING YIRIK BITIMLARNI TUZISH TO‘G‘RISIDAGI TARTIBI

Ko‘chirib olish

“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI AFFILLANGAN SHAXSLARNING HISOBINI YURITISH VA AFFILLANGAN SHAXSLAR BILAN BITIMLAR TUZISH TO‘G‘RISIDAGI TARTIBI

Ko‘chirib olish

“O‘ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ TO‘G‘RISIDAGI NIZOMI

Ko‘chirib olish

“OʻZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV” AKSIYADORLIK JAMIYATI HOMIYLIK VA BEGʻARAZ YORDAM KOʻRSATISH TOʻGʻRISIDAGI NIZOM

Ko‘chirib olish

“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ ijroiya organining rahbarlik lavozimlariga tanlov o‘tkazish va nomzodlarni saralash tartibi to‘g‘risida NIZOM

Ko‘chirib olish

IO tanlov Nizomning 1-2-3-ilovasi

Ko‘chirib olish

Kuzatuv Kengashining mustaqil a'zoligi uchun tanlov o'tkazish va nomzodlarni tanlab olish NIZOMI

Ko‘chirib olish

"O' ZBEKGEOLOGIYAQIDIRUV" AKSIYADORLIK JAMIYATI KUZATUV KENGASHI HUZURIDAGI KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA ETIKA QO 'MITASI TO' G ' RISIDAGI NIZOM

Ko‘chirib olish

"O' ZBEKGEOLOGIYA QIDIRUV" AKSIYADORLIK JAMIYATI KUZATUV KENGASHI HUZURIDAGI STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR QO' MITASINING NIZOM

Ko‘chirib olish

"O'ZBEKGEOLOGIYARAZVEDKA" AKSIYADORLIK JAMIYATINING YIRIK BITIMLARINI TUZISH TARTIBI

Ko‘chirib olish

Foydali havolalar