1. Asosiy
  2. Korporativ boshqaruv
  3. Jamiyatning ichki hujjatlari

Jamiyatning ichki hujjatlari

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati yagona aksiyadorining 3-son QARORI

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorining umumiy yig‘ilishi to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati ijroiya organi to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorining umumiy yig‘ilishi to‘g‘risidagi nizomi"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati tavtish komissiyasi to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati manfaatlar to‘qnashuvida harakatlar tartibi to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati ichki nazorati to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati axborot siyosati to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati dividend siyosati to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati boshqaruv va nazorat organlari hisobotlariga talablar to‘g‘risidagi nizomi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyatining yirik bitimlarini tuzish to‘g‘risidagi tartibi

Ko‘chirib olish

"O‘zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati affillangan shaxslarning hisobini yuritish va affillangan shaxslar bilan bitimlar tuzish to‘g‘risidagi tartibi

Ko‘chirib olish

Комитет по Аудиту

Ko‘chirib olish

KORPORATIV BOSHQARUV KODEKSI

Ko‘chirib olish

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

Ko‘chirib olish

ПОЛОЖЕНИЕ «О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ»

Ko‘chirib olish

AUDIT QO'MITASI TO'G'RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

TAYINLOVLAR VA HAQ TO'LASH QO'MITASI TO'G'RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

STRATEGIYA VA INVESTITSIYALAR QO'MITASI TO'G'RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA ETIKA QO'MITASI TO'G'RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

ICHKI AUDIT XIZMATI TO'G'RISIDA NIZOM

Ko‘chirib olish

“О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ko‘chirib olish

“ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА””

Ko‘chirib olish

“О РЕВИЗИННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА””

Ko‘chirib olish

“О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ko‘chirib olish

“О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ko‘chirib olish

АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Ko‘chirib olish

ПОЛОЖЕНИЕ «О ТРЕБОВАНИЯХ К ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»

Ko‘chirib olish

ПОЛОЖЕНИЕ “О ПРОЦЕДУРЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ko‘chirib olish

ПОЛОЖЕНИЕ “ОБ ИНФАРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ko‘chirib olish

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»

Ko‘chirib olish

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»

Ko‘chirib olish

ПОЛОЖЕНИЕ “О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”

Ko‘chirib olish

ПОЛОЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»

Ko‘chirib olish

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ЭТИКЕ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»

Ko‘chirib olish

Ijro organi to'g'risida Nizom

Ko‘chirib olish

Kuzatuv kengashi Nizomi

Ko‘chirib olish

Filiallar Nizomi 2023

Ko‘chirib olish

IJROIYA ORGANI TO'G'RISIDAGI NIZOM

Ko‘chirib olish

KUZATUV KENGASHI TO‘G‘RISIDAGI NIZOM

Ko‘chirib olish

Affillangan shaxslar to‘g‘risidagi nizom

Ko‘chirib olish

AKSIYADORLARNING UMUMIY YIG‘ILISHI TO‘G‘RISIDAGI NIZOM

Ko‘chirib olish

HOMIYLIK VA BEG'ARAZ YORDAM KO'RSATISHI TO'G'RISIDAGI NIZOM

Ko‘chirib olish

IO tanlov nizomi

Ko‘chirib olish

Korporativ qoidalar

Ko‘chirib olish

Foydali havolalar