1. Asosiy
  2. Korporativ boshqaruv
  3. Ma’lumotlarni oshkor etish
  4. Buxgalteriya hisobining milliy standartlari

Buxgalteriya hisobining milliy standartlari

2021-yil III choraklik F-1 Emitentning hisoboti

Ko‘chirib olish

2021-yil III choraklik F-2 Emitentning hisoboti

Ko‘chirib olish

2021-yil IV choraklik F-1 Emitentning hisoboti

Ko‘chirib olish

2021-yil IV choraklik F-2 Emitentning hisoboti

Ko‘chirib olish

Квартальные отчеты Акционерных обществ

Ko‘chirib olish

Hisobot 1 kv 2022 yil

Ko‘chirib olish

Hisobot 2 kv 2022 yil

Ko‘chirib olish

Hisobot 4 kv 2022 yil

Ko‘chirib olish

MOLIYAVIY NATIJALAR TO'G'RISIDA HISOBOT - 2-sonli shakl

Ko‘chirib olish

2023 yilning 3-choragi bo'yicha hisobot

Ko‘chirib olish

Buxgalteriya balansi №1 -sonli shakl

Ko‘chirib olish

Foydali havolalar