Ўзбекистон География жамияти

Географическое общество Узбекистана

Foto Ўзбекистон География жамияти 120 йилдан узоқ бўлган тарихи 1897 йилда Тошкентда Императорлик Рус География жамияти Туркистон бўлимининг ташкил этилганлигидан бошланган. Ҳозирги кунда Ўзбекистон География жамияти нодавлат нотижорат ташкилот мақомига эга бўлган республика илмий жамиятларидан бири ҳисобланади.

Бош сахифа / “Ўзбекистон География жамияти ахбороти” журнали / Таҳририят

Таҳририят

г.ф.д., профессор Ҳикматов Ф.Ҳ. (бош муҳаррир)
г.ф.д., доцент Аббасов С.Б.
г.ф.д., профессор Абдуллаев А.Қ.
г.ф.д., профессор Абдулқосимов А.А.
г.ф.д., профессор Алибеков Л.А.
г.ф.д., профессор Ата-Мирзаев О.Б.
г.ф.д., профессор Аҳмадалиев Ю.И.
г.ф.д., доцент Камолов Б.А.
г.ф.д., профессор Қаюмов А.А.
г.ф.н., доцент Миракмалов М.Т.
г.ф.д., профессор Мирзалиев Т.М.
г.ф.н., доцент Назаров М.И.
г.ф.д., профессор Нигматов А.Н.
г.ф.д. (DSc), доцент Рахматуллаев А.Р.
г.ф.д., профессор Сабитова Н.И.
т.ф.д., профессор Сафаров Э.Ю.
г.ф.д., доцент Турдимамбетов И.Р.
г.ф.н., доцент Эгамбердиев А.Э.(масъул котиб)
г.ф.ф.д. (PhD) Қурбонов Ш.Б. (техник котиб)
г.ф.ф.д. (PhD) Федорко В.Н. (техник котиб)

100174, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Университетская, д.4, главный корпус Национального университета Узбекистана

uzgeo.jam@mail.ru

+ 998 71 296 80 45; +998 90 323 08 52;
+998 98 271 89 40