Ўзбекистон География жамияти

Географическое общество Узбекистана

Foto Ўзбекистон География жамияти 120 йилдан узоқ бўлган тарихи 1897 йилда Тошкентда Императорлик Рус География жамияти Туркистон бўлимининг ташкил этилганлигидан бошланган. Ҳозирги кунда Ўзбекистон География жамияти нодавлат нотижорат ташкилот мақомига эга бўлган республика илмий жамиятларидан бири ҳисобланади.


Ўзбекистон География жамияти Осиё география ассоциациясига аъзо бўлди.

Хитойнинг Пекин шаҳрида 2019 йил 1-5 ноябрь кунлари 2018 йилда 23 та Осиё мамлакатлари География жамиятларидан иборат бўлган ҳолда тузилган Осиё География ассоциациясининг 2 йиғилиши ўтказилди. Бу йиғилишда Ўзбекистон География жамияти вакили Ғ.Умурзоқов қатнашди ва Ўзбекистон География жамияти раёсатининг Осиё География ассоциациясига аъзо бўлиш тўғрисидаги мурожаатномасини йиғилиш қатнашчиларига етказди. Йиғилиш қатнашчиларининг очиқ овоз бериши билан Ўзбекистон География жамияти Осиё География ассоциациясининг 24-чи миллий аъзои сифатида қабул қилинди.

100174, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Университетская, д.4, главный корпус Национального университета Узбекистана

uzgeo.jam@mail.ru

+ 998 71 296 80 45; +998 90 323 08 52;
+998 98 271 89 40