Ўзбекистон География жамияти

Географическое общество Узбекистана

Foto Ўзбекистон География жамияти 120 йилдан узоқ бўлган тарихи 1897 йилда Тошкентда Императорлик Рус География жамияти Туркистон бўлимининг ташкил этилганлигидан бошланган. Ҳозирги кунда Ўзбекистон География жамияти нодавлат нотижорат ташкилот мақомига эга бўлган республика илмий жамиятларидан бири ҳисобланади.


"Ўзбекистон ва Россияда география фани: умумий муаммолар, ҳамкорлик имкониятлари ва истиқболи" мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференцияси (Тошкент, 14-16 май 2019 йил)

ҲУРМАТЛИ ҲАМКАСБЛАР! Сизларни Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил “25” февралдаги 133-Ф-сон фармойиши билан тасдиқланган 2019 йилда ўтказиладиган халқаро илмий ва илмий-техник анжуманлар режасига асосан 2019 йил 14-16 май кунлари Тошкент шаҳрида бўлиб ўтадиган “Ўзбекистон ва Россияда география фани: умумий муаммолар, ҳамкорлик имкониятлари ва истиқболи” мавзуидаги Халқаро илмий-амалий конференцияда иштирок этишга таклиф қиламиз.

100174, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Университетская, д.4, главный корпус Национального университета Узбекистана

uzgeo.jam@mail.ru

+ 998 71 296 80 45; +998 90 323 08 52;
+998 98 271 89 40